Onze opleidingen

 

We hebben gekozen voor een opleidingslijn die optimaal aansluit bij wat gangbaar is in de roeiwereld. Daarom bevat onze leergang tot roeicoach drie opleidingen: de opleiding tot roeicoach niveau A, niveau A+, niveau B en niveau C.

Elke opleiding is opgebouwd uit een aantal theorie- en praktijkmodules. Bijzonder is dat we alle coachopleidingen ook in module-vorm aanbieden. Dat maakt het mogelijk om op één avond een onderwerp te volgen dat je interesseert. 

Als er iets is dat onze opleidingen kenmerkt, dan is dat innovatie. Innovatie die er voor zorgt dat door ons opgeleide coaches effectief en efficiënt coachen. Enerzijds doordat zij door moderne hulpmiddelen zoals de RoeiApp.nl worden ondersteund, anderzijds doordat ze gebruik maken van moderne technieken (bijvoorbeeld differentieel leren) en methoden (bijvoorbeeld het vijfstaps leerproces) die roeiers twee tot driemaal sneller goed leren roeien. Dat is een gedurfde claim die we in volle overtuiging maken en u graag in een persoonlijk gesprek toelichten. We zijn bereikbaar via de telefoonnummers op de contactpagina of via info(at)Roeicoach.com


We streven er naar om elke opleiding meerdere keren per jaar aan te bieden en plannen een half jaar vooruit.

Roeicoach niveau A

De opleiding tot roeicoach niveau A is bedoeld voor diegenen die zichzelf willen verbeteren bij het geven van roei-instructie of het coachen van (wedstrijd)roeiers. Omdat zowel de Nederlandse roeihaal als de inzichten over effectief coachen (modern motorisch leren) de laatste jaren ingrijpend gewijzigd zijn, is hij zeker ook aanbevelenswaardig voor oud-roeiers en -coaches. Ook voor roeiers en roeisters, die meer inzicht willen krijgen hoe hun eigen roeihaal te verbeteren, is het volgen van deze opleiding nuttig.

Met ingang van 2019 is het moderne motorisch leren volledig geïntegreerd in de opleiding. De cursisten krijgen dan ook moderne technieken en oefeningen aangeleerd, die zowel een betere transfer (overdracht naar de roeibeweging als een betere retentie (vasthouden van het geleerde) geven. Hierdoor hebben roeiers minder dan de helft van de tijd nodig om zich een (verbeterde) roeibeweging eigen te maken. Roeiverenigingen die hun coaches aan deze opleiding hebben laten deelnemen, bevestigen dit effect.

Coach niveau A
             
  Essentie roeihaal   Verbetering roeitechniek   Praktijk coaching I  
             
  Praktijk coaching I   Feedback & didactiek   Praktijk coaching I  
             
  Digitale leeromgeving          
             

Klik op de modules voor meer informatie over de individuele modules

De opleiding omvat vier theoriemodules,één praktijkmodule en een faculatieve praktijkmodule, waarbij de module Praktijkcoaching I tweemaal gevolgd wordt. In totaal 8 bijeenkomsten (Verbetering roeitechniek heeft twee bijeenkomsten). Daarbij wordt ondersteuning geboden met een module voor interactieve foutherkenning in de digitale leeromgeving. De opleiding kan als geheel maar ook als losse modules worden geboekt. Voor verenigingen kan de opleiding vanaf zeven cursisten op locatie gegeven worden en is maatwerk mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. 

Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot roeicoach niveau A

Roeicoach niveau A+

De opleiding tot roeicoach niveau A+ (RCA+) is de vervolgopleiding op onze reguliere RCA opleiding. Het wordt dan ook aanbevolen om de RCA opleiding eerst te volgen. Deze opleiding begint waar RCA ophoudt en geeft een stevige verdieping van de stof die in RCA behandeld is. Hier komt dan ook meer het waarom aan de orde, daar waar RCA op het hoe focust. Denk hierbij aan modern motorisch coachen en roeitechniek. Ook is er een belangrijk deel van de opleiding ingeruimd voor specifieke doelgroepen, de modules Jeugd & Junioren en Veteranen. Tenslotte wordt ook aandacht geschonken aan de organisatie en opleiding rondom de roei-instructie binnen een vereniging.

Coach niveau A
             
  Organisatie & Coaching   Modern motorisch coachen   Praktijk coaching A+  
             
  Roeihaal & bootsnelheid   Veteranen   Praktijk coach de coach  
             
  Junioren          
             

Klik op de modules voor meer informatie over de individuele modules

De opleiding omvat vijf theoriemodules en twee praktijkmodules. In totaal 7 modules. De opleiding kan als geheel maar ook als losse modules worden geboekt. Voor verenigingen kan de opleiding vanaf 6 cursisten op locatie gegeven worden en is maatwerk mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. 

Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot roeicoach niveau A+.

Roeicoach niveau B

De opleiding tot roeicoach niveau B is bedoeld voor diegene die ploegen sneller willen laten varen. De opleiding is daarmee geschikt voor coaches die een (beginnende) wedstrijdploeg coachen. Ook voor roeiers en roeisters die willen weten hoe ze sneller kunnen varen is deze opleiding een 'must'. Tenslotte is de opleiding tot roeicoach B van toegevoegde waarde voor diegenen die weer helemaal up-to-date gebracht willen worden over recente inzichten op het gebied van bio-mechanica, trainingsleer en afstellen.

In deze opleiding wordt de nadruk gelegd op de factoren die de bootsnelheid positief beïnvloeden. Denk hierbij aan het fine-tunen van de roeibeweging, het maken van trainingsschema's, het afstellen van de boot, het geven van ergometertrainingen, het begeleiden van wedstrijdstuurtjes en kennis omtrent het wedstrijdregelement. Deze opleiding is een vervolg op de opleiding roeicoach niveau A.

Coach niveau B
             
  Trainingsleer & blessures   Roeitechniek & bootsnelheid   Praktijk coaching II  
             
  Afstellen   Ergometer training   Praktijk coaching II  
             
  Reglement & wedstrijdsturen   Praktijk Afstellen   Interactieve foutherkenning  
             

Klik op de modules voor meer informatie over de individuele modules

De opleiding omvat vijf theoriedelen en drie praktijksessies. In totaal 8 modules, waarbij de module Praktijkcoaching II tweemaal gevolgd wordt. Optioneel is er een praktijksessie voor afstellen en een digitale leeromgeving voor interactieve foutherkenning verkrijgbaar. De opleiding kan als geheel maar ook als losse modules worden geboekt. Voor verenigingen kan de opleiding vanaf 6 cursisten op locatie gegeven worden en is maatwerk mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. 

Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot roeicoach niveau B.

Roeicoach niveau C

De opleiding tot roeicoach niveau C is bedoeld voor diegene die ploegen topprestaties willen laten leveren, op de 2000m wedstrijden of de 1000m Masters. De opleiding is daarmee geschikt voor coaches die nationaal goed presterende ploegen coachen. Ook de roeiers en roeisters die hun kennis en vaardigheden op roeigebied verder willen ontwikkelen, zullen deze opleiding op prijs stellen. Tenslotte is deze opleiding geschikt voor coaches en/of bestuurders die aansturing moeten geven aan een groep coaches.

In deze opleiding wordt daarom de nadruk gelegd op die coach aspecten die nodig zijn om een ploeg een topprestatie te laten leveren. Denk hierbij aan de ploegdynamiek, sportpsychologie en mentale prestatiebegeleiding, sportvoeding (lichte roeiers), het maken van een goede jaarplanning en roeistijlen. Deze opleiding is een vervolg op de opleiding roeicoach niveau B. 

Coach niveau C
             
  Ploegdynamiek & kader   Trainingsleer & Jaarplan   Roeistijlen & biomechanica  
             
  Praktijk coaching III   Fysiologie & sportvoeding   Psychologie & prestatiebeg.  
             
  Trainen voor 1K masters   3 vragen aan de topcoach   Materiaalontwikkeling  
             

Klik op de modules voor meer informatie over de individuele modules

De opleiding omvat in totaal 6 modules bestaande uit 8 theoriesessies en 1 praktijksessie. Optioneel zijn er drie verdiepingmodules verkrijgbaar. Een module voor het coachen van 1000m Master roeiers, een interactieve sessie met een topcoach en inzicht in recente materiaalontwikkelingen. De opleiding kan als geheel maar ook als losse modules worden geboekt. Voor verenigingen kan de opleiding bij 6 cursisten op locatie gegeven worden en is maatwerk mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. 

Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot roeicoach niveau C.

Instapcursus

Voor diegenen die de tijdsbesteding van de Opleiding tot roeicoach niveau A als te intensief zien, is de Instapcursus bij uitstek geschikt. In deze cursus van twee avonden of één weekenddag staat het op gestructureerde wijze herkennen van roeifouten centraal. Daarnaast leert de cursist deze fouten te verhelpen door gebruik te maken van de RoeiApp (www.roeiapp.nl) De behandelde theorie en meer is hiermee eenvoudig toegankelijk en kan ook op de coachfiets gemakkelijk worden teruggevonden. Tenslotte zal aandacht besteed worden aan het op de juiste wijze vastleggen van de eigen ploeg op video. 

Instapcursus
             
  Theorie foutherkenning   Praktijk foutherkenning   Digitale leeromgeving  
             
             
             
             
             

Klik op de modules in het plaatje voor meer informatie over deze modules

De opleiding omvat in totaal 3 modules bestaande uit 1 theorie- en 1 praktijksessie. Daarbij wordt ondersteuning geboden met een module voor interactieve foutherkenning in de digitale leeromgeving. 
Voor verenigingen kan de opleiding vanaf 6 cursisten op locatie gegeven worden en is maatwerk mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. 

Klik hier voor meer informatie over de Instapcursus.

KNRB

Ben je bezig om je Proeven van Bekwaamheid (PvB's) afgetekend te krijgen, wil je graag eens (gratis) met een ervaren coach meefietsen of teken je (on)regelmatig PvB's af, ook hiervoor hebben we een aantal interessante cursussen.

KNRB
             
  Aftekenen PvB   Meefietsstage   Handreiking PvB  
             
             
             

Klik op de cursussen voor meer informatie

Workshops en masterclasses

Onze workshops zijn laagdrempelig, beslaan één avond en worden op locatie gegeven. Ze zijn bedoeld om grotere groepen roeiers, instructeurs en coaches op een interactieve manier zich te laten verdiepen in een aantal aspecten die het roeien zo’n interessante sport maakt. 

Daarnaast kunnen wij masterclasses op locatie organiseren. Onderwerpen als wedstrijdvoorbereiding, raceplan, periodisering, voeding en afstellen komen aan de orde. Bij deze masterclasses is een (voormalig) toproeier aanwezig. Deze brengt eigen ervaringen in. Op deze wijze wordt vanuit de praktijk gereflecteerd op het betreffende onderwerp. 
 

Workshops

Bovenstaande workshops zijn reeds beschikbaar, maar met plezier stellen wij een specifieke workshop of masterclass voor u samen. Neem voor informatie contact op met Theo van den Broek (zie ook onze contactpagina).

Kijk hier voor meer informatie over de workshops.