Skip to main content

Stichting Roeicoach

Theorie foutherkenning

 

Bij deze theoriemodule leert de cursist een gestructureerde aanpak om de fouten bij roeiploegen te zien. We staan uitgebreid stil bij de waarnemingspunten, de volgorde waarin de roeiers bekeken worden en de volgorde waarin de haal van één roeier bekeken wordt. Deze theorie vormt de basis voor zowel de praktijksessie als het oefenen op de digitale leeromgeving. Tenslotte zal aandacht worden besteed aan het op de juiste wijze vastleggen van ploegen op video en de moderne hulpmiddelen die een coach hiervoor ter beschikking heeft. We raden daarom aan de smartphone en (indien beschikbaar) tablet mee te nemen naar deze cursus.

Instapcursus
             
  Theorie foutherkenning   Praktijk foutherkenning   Digitale leeromgeving  
             
             
             
             
             

 Klik op de blokjes voor informatie over de overige modules of de gehele opleiding

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. aan te geven in welke volgorde ploegen en roeiers bekeken moeten worden om de roeifouten te vinden;
  2. aan te geven welke waarnemingspunten gebruikt worden voor elementaire roeifouten van beginners;
  3. aan te geven wat nodig is om de eigen ploeg adequaat op video vast te leggen;
  4. op basis van deze video systematisch roeifouten waar te nemen en te prioriteren.

 

Praktisch

De module bestaat uit één bijeenkomst van drie uur. Om de RoeiApp te kunnen gebruiken, raden wij aan om smartphone en/of tablet mee te nemen naar deze cursus.