Skip to main content

Stichting Roeicoach

Let op deze staat nu in de category!

Jaaroverzicht met startdata

Op de volgende momenten is een opleiding gestart:

16 januari Workshop Baarn
23 januari Start RCA De Ank
24 januari Start Instapcursus Zwolle

8 februari Start Instapcursus Deventer
10 februari Start Instapcursus Purmerend
15 februari Start RCA Deventer
28 februari Start Instapcursus Zwolle

6 maart Start Instapcursus Zutphen
18 maart Workshop Examencommissie Amersfoort
21 maart Start RCA Utrecht

23 april Workshop Amersfoort

24 mei Workshop Amersfoort

3 september Workshop Enschede
10 september Start RCA Amsterdam (Poseidon)
18 september Workshop Zwolle
25 september Workshop Doetinchem

23 oktober Workshop Ergometer Zwolle
26 oktober Workshop Motorisch Coachen Doetinchem

Onze opleidingen

Als er iets is dat onze opleidingen kenmerkt, dan is dat innovatie. Innovatie die er voor zorgt dat door ons opgeleide coaches effectief en efficiënt coachen. Enerzijds doordat zij door moderne hulpmiddelen zoals de roei.app worden ondersteund, anderzijds doordat ze gebruik maken van moderne technieken (bijvoorbeeld differentieel leren) en methoden (bijvoorbeeld het vijfstaps leerproces) die roeiers vanaf tweemaal sneller  leren roeien. De opleidingen (leerlijnen) voor instructeurs en coaches zijn in onderstaand figuur weergegeven.

We streven er naar om elke opleiding meerdere keren per jaar aan te bieden en plannen een half jaar vooruit.



Instapcursus

Voor diegenen die de tijdsbesteding van de opleiding tot Basiscoach als te intensief zien, is de Instapcursus bij uitstek geschikt. In deze cursus van twee avonden of één weekenddag staat het op gestructureerde wijze herkennen van roeifouten centraal. Daarnaast leert de cursist deze fouten te verhelpen door gebruik te maken van de Roei.App (www.roei.app) De behandelde theorie en meer is hiermee eenvoudig toegankelijk en kan ook op de coachfiets gemakkelijk worden teruggevonden. Tenslotte zal aandacht besteed worden aan het op de juiste wijze vastleggen van de eigen ploeg op video. 

Instapcursus
             
  Theorie foutherkenning   Praktijk foutherkenning   Digitale leeromgeving  
             
             
             
             
             

Klik op de modules in het plaatje voor meer informatie over deze modules

De opleiding omvat in totaal 2 modules bestaande uit 1 theorie- en 1 praktijksessie. Voor verenigingen kan de opleiding vanaf acht cursisten op locatie gegeven worden en is maatwerk mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. 



Opleiding tot Basiscoach (RCA)

De opleiding tot Basiscoach (RCA) is bedoeld voor diegenen die zichzelf willen verbeteren bij het geven van roei-instructie of het coachen van (wedstrijd)roeiers. Omdat zowel de Nederlandse roeihaal als de inzichten over effectief coachen (modern motorisch leren) de laatste jaren ingrijpend gewijzigd zijn, is hij zeker ook aanbevelenswaardig voor oud-roeiers en -coaches. Ook voor roeiers en roeisters, die meer inzicht willen krijgen hoe hun eigen roeihaal te verbeteren, is het volgen van deze opleiding nuttig.

Met ingang van 2019 is het moderne motorisch leren volledig geïntegreerd in de opleiding. De cursisten krijgen dan ook moderne technieken en oefeningen aangeleerd, die zowel een betere transfer (overdracht naar de roeibeweging als een betere retentie (vasthouden van het geleerde) geven. Hierdoor hebben roeiers minder dan de helft van de tijd nodig om zich een (verbeterde) roeibeweging eigen te maken. Roeiverenigingen die hun coaches aan deze opleiding hebben laten deelnemen, bevestigen dit effect.

Coach niveau A
             
  Essentie roeihaal   Verbetering roeitechniek   Praktijk coaching I  
             
  Praktijk coaching I   Feedback & didactiek   Praktijk coaching I  
             
  Digitale leeromgeving          
             

De opleiding omvat vier theoriemodules,één praktijkmodule en een faculatieve praktijkmodule, waarbij de module Praktijkcoachen tweemaal gevolgd wordt. In totaal 7 bijeenkomsten (Verbetering roeitechniek heeft twee bijeenkomsten). Daarbij wordt ondersteuning geboden met een module voor interactieve foutherkenning in de digitale leeromgeving. De opleiding kan als geheel maar ook als losse modules worden geboekt. Voor verenigingen kan de opleiding vanaf acht cursisten op locatie gegeven worden en is maatwerk mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. 


Verenigingsworkshops

Onze verenigingsworkshops zijn laagdrempelig, beslaan één avond en worden op locatie gegeven. Ze zijn bedoeld om grotere groepen roeiers, instructeurs en coaches op een interactieve manier zich te laten verdiepen in een aantal aspecten die het roeien zo’n interessante sport maakt. Een verenigingsworkshop kan desgewenst worden gevolgd door een praktijkdeel. Op deze wijze wordt vanuit de praktijk gereflecteerd op het betreffende onderwerp.

Masterclasses

Bovenstaande verenigingsworkshops zijn reeds beschikbaar, maar met plezier stellen wij een specifieke workshop voor u samen. Neem voor informatie contact op met Lars Hoeksel of Theo van den Broek (zie ook onze contactpagina).